Här finns en köttdjursbesättning av rasen Simmenthal, bestående av cirka 300 djur. Djuren går fritt ute på bete under sommarhalvåret och inomhus i lösdrift under vintern. I vårt arbete för att hålla en hög standard både gällande kvalitet och miljö, sker vår leverans uteslutande till det lokala slakteriet Ugglarp, beläget i Hörby 3 kilometer härifrån.
 
 
© 2003-2007 ousbyholm.se