Skogsbruket på Ousbyholm och Fulltofta utgörs främst lövträd. Fördelningen är 60 % löv och 40 % barr främst bestående av gran. Utöver försäljning av massa och virke, produceras årligen 50 ton pyntegrönt i form av nobilisris, för vidare försäljning till grossister och kyrkoförvaltningar.
 
 
© 2003-2007 ousbyholm.se