På Ousbyholm och Fulltofta bedrivs växtodling främst av höstråg, maltkorn och raps – allt i harmoni med naturen. En del av produktionen går till förädling inom livsmedelsindustrin. Dessutom odlar vi vall till foder åt vårt nötkreatursbestånd.

 
 
© 2003-2007 ousbyholm.se