Lantbruk


Jordbruksmarkerna, såväl åker som betesmarker, är i allt väsentligt sedan 2014, utarrenderade till familjen Per och Johannes Nyhlén. Även djurstallarna ingår i arrendet.Under 2020 har Länstyrelsen Skåne beviljat företagsstöd för uppförande
av tak till gödselbrunn, inom ramen för landbygdsprogrammet 2014-2020.